Сайта се продава. Направете запитване!!!

Бойчиновци

Бойчиновци

Община Бойчиновци се намира в северозападна България, като част от област Монтана. На запад тя граничи с община Монтана, община Криводол е от нейната южна страна, а на север са общините Вълчедръм и Хайредин.
Територията на общината е 307 321 дка, включително и населените места от 16 358 дка и селскостопанския фонд от 263 243 дка, горски фонд и различни територии със специални и специфични режими на ползване. Средната надморска височина е 138.7 метра.
В общината са включени 13 населени места, като един от тях – гр. Бойчиновци е център на общината, 10 кметства и 2 населени места с кметски наместници.

Обща администрация

Отдел „Административно-правно и информационно обслужване”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВасил Райков09513 22 36 в. 33Гл. специалист „Адм. обслужване”Наталия Иванова09513 22 36 в. 40Гл. специалист „Орг. д-сти и раб. с ОбС”Христина Тонова09513 22 36 в. 33Гл. специалист „Гр. регистрация”Людмила Георгиева09513 22 36 в. 37Гл. специалист „Орг. д-сти и Л. състав”Даниела Маринова09513 22 36 в. 34Гл. специалист „Адм. обслужване”Даниела Макавеева09513 22 36 в. 40Гл. специалист „ОМП и ГЗ”Камен Каменов09513 22 36 в. 28Шофьор - домакинВиктор Василев09513 22 36 в. 33Отдел „Финансово-счетоводна дейност и Човешки ресурси”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделНели Петрова09513 22 36 в. 32Главен счетоводителЦветелина Йорданова09513 22 36 в. 31Гл. инспектор „М. данъци и такси”Емилия Борисова09513 22 36 в. 38Гл. специалист „Финанси”Рени Младенова09513 22 36 в. 29Ст. специалист „Финанси”Надя Еманойлова09513 22 36 в. 29КасиерВалентина Ставрова09513 22 36 в. 43Касиер-събирачТатяна Ганчева09513 22 36 в. 40Специализирана администрация - Дирекция „ИСПУТ”
длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаДиректорИван Тодоров09513 22 36 в. 30Отдел „Икономическа и социална политика и общинска собственост”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВаня Симеонова09513 22 36 в. 23Гл. специалист „Общ. собственост”Петя Борисова09513 22 36 в. 23Гл. специалист „Общ. собственост”Даниела Трайкова-Маврова09513 22 36 в. 23Отдел „Устройство на територията и евроинтеграция”

длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВалентин Георгиев09513 22 36 в. 27Гл. специалист „ОПР,ЕИ и Кап.стр.”Михаил Михайлов09513 22 36 в. 26Ст. специалист „Екология и ЕИ”Моника Радоева09513 22 36 в. 26Ст. специалист „УТ”Георги Цветков09513 22 36 в. 27Ст. специалист „УТ”Милена Светославова09513 22 36 в. 27Ст. специалист „УТ”Ива Христова09516 23 15 в. 27


Време ли е България да има свой Лувър?
Последни теми от форума Добави нова тема
Заглавие Отговори Започната от Видяна Последна публикация

Все още няма теми. Бъди първи.

Добави нова тема