Сайта се продава. Направете запитване!!!

Бойчиновци

Бойчиновци

Община Бойчиновци се намира в северозападна България, като част от област Монтана. На запад тя граничи с община Монтана, община Криводол е от нейната южна страна, а на север са общините Вълчедръм и Хайредин.
Територията на общината е 307 321 дка, включително и населените места от 16 358 дка и селскостопанския фонд от 263 243 дка, горски фонд и различни територии със специални и специфични режими на ползване. Средната надморска височина е 138.7 метра.
В общината са включени 13 населени места, като един от тях – гр. Бойчиновци е център на общината, 10 кметства и 2 населени места с кметски наместници.

Обща администрация

Отдел „Административно-правно и информационно обслужване”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВасил Райков09513 22 36 в. 33Гл. специалист „Адм. обслужване”Наталия Иванова09513 22 36 в. 40Гл. специалист „Орг. д-сти и раб. с ОбС”Христина Тонова09513 22 36 в. 33Гл. специалист „Гр. регистрация”Людмила Георгиева09513 22 36 в. 37Гл. специалист „Орг. д-сти и Л. състав”Даниела Маринова09513 22 36 в. 34Гл. специалист „Адм. обслужване”Даниела Макавеева09513 22 36 в. 40Гл. специалист „ОМП и ГЗ”Камен Каменов09513 22 36 в. 28Шофьор - домакинВиктор Василев09513 22 36 в. 33Отдел „Финансово-счетоводна дейност и Човешки ресурси”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделНели Петрова09513 22 36 в. 32Главен счетоводителЦветелина Йорданова09513 22 36 в. 31Гл. инспектор „М. данъци и такси”Емилия Борисова09513 22 36 в. 38Гл. специалист „Финанси”Рени Младенова09513 22 36 в. 29Ст. специалист „Финанси”Надя Еманойлова09513 22 36 в. 29КасиерВалентина Ставрова09513 22 36 в. 43Касиер-събирачТатяна Ганчева09513 22 36 в. 40Специализирана администрация - Дирекция „ИСПУТ”
длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаДиректорИван Тодоров09513 22 36 в. 30Отдел „Икономическа и социална политика и общинска собственост”


длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВаня Симеонова09513 22 36 в. 23Гл. специалист „Общ. собственост”Петя Борисова09513 22 36 в. 23Гл. специалист „Общ. собственост”Даниела Трайкова-Маврова09513 22 36 в. 23Отдел „Устройство на територията и евроинтеграция”

длъжностиме и фамилия на служителятелефон за връзкаНачалник отделВалентин Георгиев09513 22 36 в. 27Гл. специалист „ОПР,ЕИ и Кап.стр.”Михаил Михайлов09513 22 36 в. 26Ст. специалист „Екология и ЕИ”Моника Радоева09513 22 36 в. 26Ст. специалист „УТ”Георги Цветков09513 22 36 в. 27Ст. специалист „УТ”Милена Светославова09513 22 36 в. 27Ст. специалист „УТ”Ива Христова09516 23 15 в. 27


Кой да бъде водещият приоритет на правителството?
Последни теми от форума Добави нова тема
Заглавие Отговори Започната от Видяна Последна публикация

Все още няма теми. Бъди първи.

Добави нова тема